Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi

Bilsem Eğitimi

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavlarına Hazırlık Kursu

Dikkati Güçlendirme Eğitimi

Dikkati Güçlendirme Eğitimi

Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık 

ONLİNE HIZLI OKUMA

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Hızlı okuma ve anlama teknikleri dünyada gayet yaygın ve bilinen bir eğitim metodudur. Ülkemizde ise yaklaşık 40 yıldır kişisel gelişim merkezlerinde bireysel kurslar ile verilmektedir. Hızlı okuma temelde bir alışkanlık değişimidir. Alışılagelmiş olan okuma stilini değiştirmek için, hızlı okuma teknikleri kullanmak şarttır. Hızlı okuma teknikleri ilk olarak göz kaslarını geliştirmek ile başlar...

Kitap okumanın gereğini bilen bir insan için, hızlı okumanın da neden gerekli olduğu bellidir. Çünkü kitap okuyan bir insan, sürekli bir şeyler öğrenme ve kendini geliştirmenin peşindedir. O, sürekli ve hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşmak ve kendini geliştirmek ister. Günümüz dünyasında bilim ve tekniğin hızla gelişmesi, insanların işlerini kolaylaştırıyor gibi görünse de çağımızın değişen şartları insanın üzerindeki yükü, yükün niteliğini değiştirerek artırmaktadır. Bundan dolayı da insan, az zamanda çok iş başarmak zorunda kalmaktadır. Okunması gereken yazıların çokluğu, zamanın azlığı insanları daha hızlı okuyabilmek için bilimsel araştırmalar yapmaya itmiştir. Okuma hızı, bilimsel yöntemle arttırılabilir.

Online hızlı okuma eğitimi, eğitim seviyenize göre (ilk, orta, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora gibi) günde 1 seans olmak üzere 30 günlük özel bir eğitim müfredatı düzenler. Her öğrenci sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapar. Her güne özel yapılması gereken egzersiz listesi ekrana gelir. Her egzersiz yapıldığında sistem otomatik olarak sizden bir sonraki egzersizi yapmanızı ister. 30 gün boyunca eğitim devam eder ve eğitim sonunda okuma hızınız en az 2 ile 4 kat arasında artış gösterir. Online eğitim sistemine istediğiniz zaman giriş yaparak dersleri sırası ile takip edebilirsiniz. www.myhafiza.com.tr’nin kişiye özel eğitim hazırlaması; geri bildirimlerle öğrenci ve veliyi bilgilendirmesi ve daha bir çok ayrıcalıklarla diğer hızlı okuma platformlarından ayrışmaktadır.

BİLSEM AKADEMİ

BİLSEM NEDİR ?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. 

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 - 2018 Eğitim Döneminden itibaren veliler sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep ederek Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapabilecekler.

Grup tarama uygulama sonuçları ….

Mart 2019 tarihinden itibaren öğrenci kimlik numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir. Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Genel Müdürlük tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

ONLİNE  DİKKAT EĞİTİMİ

Dikkati Güçlendirme Eğitimi

Dikkat, en genel anlamıyla “zihinsel bir faaliyetin odaklaşmasıdır”.
Eğitimin önemli unsurlarından birisi olan dikkat akademik ve sosyal hayatı direkt etkiler. Öğrencilerin başarılı oldukları anlar, hiç şüphesiz dikkatlerini toparlayabildikleri ve sürdürebildikleri anlardır.

Dikkati Güçlendirme Eğitiminin Öğrenciye Kazandırdıkları

§  Konsantrasyon ve dikkat yoğunluğu kazanır. 

§  Dinleme ve gözlem becerisi kazanır. 

§  Muhakeme yeteneği kazanır. 

§  Görsel dikkat gelişimi sağlar. 

§  Analitik düşünme becerisi kazanır. 

§  Özgüven oluşturur.

§  Öğrenme ve algılama sürecinin hızlanır.

§  Problem çözme tekniğini öğrenir.

§  Dikkatini devam ettirebilir.

§  Ayrıntıları, benzerlikleri  fark eder.

§  Eşleştirebilir, planlama yapabilir.

§  El-göz koordinayonu kullanabilir.EĞİTİM ŞEKLİMİZ 

Online Dikkati Güçlendirme Eğitimi, her yaş için uygulanabilen, günde 1 seans olmak üzere 90 günlük özel bir eğitim müfredatı olarak hazırlanmıştır.

Her öğrenci sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapar. Her güne özel yapılması gereken egzersiz listesi ekrana gelir. Her egzersiz yapıldığında sistem otomatik olarak sizden bir sonraki egzersizi yapmanızı ister. 90 gün boyunca eğitim devam eder ve eğitim  sonunda dikkat seviyeniz en az 2 ile 4 kat arasında artış gösterir. 

Online eğitim sistemine istediğiniz zaman giriş yaparak dersleri sırası ile takip edebilirsiniz. Online Dikkati Güçlendirme Eğitimi, dikkat seviyesini arttırıcı çalışmalar içermesi, istediğiniz gün ve saatte ve istediğiniz yerde çalışma imkanı sunması, geri bildirimlerle öğrenci ve veliyi bilgilendirmesi ve daha bir çok ayrıcalıklarla çok özel hazırlanmış bir platformdur.

Sizde bu eşsiz deneyimi edinmek için sisteme üye olun ve dikkat seviyenizi yükseltin.

Eğitim Grupları

EĞİTİMLERİMİZ


Foto Galeri